Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

Papiruld Lyd

Papiruld Lyd er særligt udviklet til lydisolering, hvor støj fra naboen kan være særligt generende.

Papiruld Lyd er særligt udviklet til lydisolering af etageejendomme, hvor trinlyd fra fx en overbo eller støj fra naboen i lejligheden ved siden af kan være særligt generende.

Papiruld Lyd består af en ny type fibre, som er blandet med de velkendte fibre - i et særligt velafprøvet forhold - hvilket medvirker til de unikke lyddæmpende egenskaber.

Lydisolering - test af tre forskellige isoleringsmaterialer
 

Hvor godt lydisolerer Papiruld Lyd?


Trinlyd
Papiruld Lyd er grundigt testet af et tredjepartsfirma. Der er testet for trinlyd, som kan være særligt problematisk i ejendomme med flere etager, hvor lyden bevæger sig i en etageadskillelse fx trin mellem en over- og underbo.

Resultaterne er overbevisende. Papiruld Lyd reducerer trinlyd-niveauet med 8-10 dB i forhold til en tom etageadskillelse. Det betyder, at den målte lydstyrke bliver formindsket 10 gange.

Når vi taler om den subjektive oplevelse, er det anderledes. Her svarer en reduktion på 10 dB til, at den oplevede lyd, fx naboens trin, bliver halveret. Her viser Papiruld Lyd sig, at reducere trinlydniveauet dobbelt så godt som Papiruld Standard. 

Testen er foretaget i en træbjælkekonstruktion, som er det mest almindelige i fx Københavnerlejligheder.

Luftlyd
Papiruld Lyd er desuden testet for luftlyd fx stemmer og musik, som transporteres mellem en skillevæg , der adskiller to rum. Her differentierer Papiruld Lyd sig ved at være særlig effektiv, når det gælder høje frekvenser, hvor det reducerer op til 4 dB bedre end Papiruld Standard. Det er i de høje frekvenser, man finder fx tale, børneleg og støj fra radio/TV.

En reduktion på 3 dB svarer til, at den målte lydstyrke halveres. Det vil subjektivt opleves som en nedsættelse af lyden med ca. en tredjedel.

Fakta om testen:
Papiruld er testet i hhv. en tom etageadskillelse og en isoleret etageadskillelse (190 mm isolering):
Papiruld Standard reducerer trinlyden med 4-6 dB. Papiruld Lyd reducerer trinlyden med 8-10 med dB.

Papiruld er testet i hhv. en tom skillevæg og en isoleret skillevæg (95 mm isolering):
Både Papiruld Standard og Papiruld Lyd reducerer luftlyden med 4-6 dB. 
Papiruld Lyd er særlig effektiv i de høje frekvenser (tale, musik mv.), hvor det reducerer luftlyden op til 4 dB mere end Papiruld Standard.

Fakta om lyd:
3dB svarer til en fordobling/halvering af den fysiske styrke.
10 dB svarer til en 10-dobling/mindskning af den fysiske styrke.
6 dB svarer til en 4-dobling/mindskning af den fysiske styrke.

Subjektiv oplevelse af støj/lyd:
3 dB opleves som en ændring i lyden med ca. en tredjedel.
10 dB opleves som dobbelt/halvt så kraftig.

Hvis du er interesseret i at læse testrapporterne i deres fulde længde, så kontakt os på 48 14 11 88.