Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

15. juni 2015

Nabostøj mindskes med ny type isolering

Nabostøj generer rigtig mange danskere. Men der er håb forude. En ny type isolering får topkarakterer i forhold til lydisolering og kan mindske generne ved uønsket støj fra fx naboer.

Det er Papiruld Danmark A/S, der har udviklet en helt ny type isolering med rigtig gode lydisolerende egenskaber. Ifølge Claus Skov, der er adm. dir. i Papiruld Danmark A/S, er det almindeligt kendt, at cellulosefibre har rigtig gode lydisolerende egenskaber. ”Nu har vi udviklet et produkt, som lydisolerer dobbelt så godt som eksisterende papirisolering på markedet, og det er ikke set før.” Test viser nemlig, at Papiruld Lyd, som produktet hedder, lydisolerer op til dobbelt godt som basisvaren Papiruld Standard. Hos Papiruld Danmark A/S er der naturligvis stor glæde over lanceringen, og Claus Skov fortæller: ” Vi er selvfølgelig super stolte og håber, at byggebranchen vil tage godt i mod vores nye produkt.”

Papiruld Lyd er særligt udviklet til lydisolering af etageejendomme, hvor trinlyd fra fx en overbo eller støj fra naboen i lejligheden ved siden af kan være særligt generende. Papiruld Lyd består af en ny type fibre, som er blandet med de velkendte fibre - i et særligt velafprøvet forhold - hvilket medvirker til de unikke lyddæmpende egenskaber.

Er lyd overhovedet vigtig?
Lyd er en kompleks størrelse og kan være særdeles generende og årsag til træthed, hovedpine, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme, hvis den er uønsket. Faktisk er hver tredje dansker, der bor i lejlighed, generet af støj fra naboer, viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2013. ”For de mennesker der er generet af støj, vil den bedste løsning fremover være Papiruld Lyd, da man får den bedste lydisolering for pengene. I tillæg får man et produkt, der ikke går på kompromis med varmeisoleringen, fordi det isolerer ligeså godt som vores basisprodukt Papiruld Standard,” forklarer Claus Skov.

Hvor godt lydisolerer Papiruld Lyd?
Papiruld Lyd er grundigt testet af et tredjepartsfirma. Der er testet for trinlyd, som kan være særligt problematisk i ejendomme med flere etager, hvor lyden bevæger sig i en etageadskillelse fx mellem en over- og underbo. Og resultaterne er overbevisende. Papiruld Lyd reducerer trinlyd-niveauet med 8-10 dB i forhold til en tom etageadskillelse. Det betyder, at den målte lydstyrke bliver formindsket 10 gange. ”Anderledes er det, hvis vi taler om den subjektive oplevelse. Så svarer en reduktion på 10 dB til, at den oplevede lyd, fx naboens trin, bliver halveret. Og her viser Papiruld Lyd sig, at reducere trinlydniveauet dobbelt så godt som Papiruld Standard,” forklarer Sana Saleem, der er diplomingeniør og teknisk konsulent i Papiruld Danmark A/S. Testen er foretaget i en træbjælke konstruktion, som er det mest almindelige i fx Københavnerlejligheder.

Papiruld Lyd er desuden testet for luftlyd fx stemmer og musik. Her adskiller Papiruld Lyd sig ved at være særlig effektiv, når det gælder høje frekvenser, hvor det reducerer op til 4 dB bedre end Papiruld Standard. Det er i de høje frekvenser, man finder fx tale, børneleg, støj fra TV, radio og andre tekniske apparater. ”En reduktion på 3 dB svarer til, at den målte lydstyrke halveres. Men det vil opleves som en nedsættelse af lyden med ca. en tredjedel,” slutter Sana Saleem.

Fakta om testen:
Papiruld er testet i hhv. en tom etageadskillelse og en isoleret etageadskillelse:
Papiruld Standard reducerer trinlyden med 4-6 dB. Papiruld Lyd reducerer trinlyden med 8-10 med dB.

Papiruld er testet i hhv. en tom skillevæg og en isoleret skillevæg:
Både Papiruld Standard og Papiruld Lyd reducerer luftlyden med 4-6 dB. 
Papiruld Lyd er særlig effektiv i de høje frekvenser (tale, musik mv.), hvor det reducerer luftlyden op til 4 dB mere end Papiruld Standard.

Papiruld Lyd produceres af Papiruld Danmark A/S og sælges gennem deres netværk af autoriserede isolatører.

Fakta om lyd:
Fysisk styrke af støj/lyd:

3dB svarer til en fordobling/halvering af den fysiske styrke
10 dB svarer til en 10-dobling/mindskning af den fysiske styrke
6 dB svarer til en 4-dobling/mindskning af den fysiske styrke

Subjektiv oplevelse af støj/lyd:
3 dB opleves som en ændring i lyden med ca. en tredjedel.
10 dB opleves som dobbelt/halvt så kraftig.

Tilbage til nyhedsoversigten