Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

12. oktober 2011

Isolering af krybekælder giver varme gulve

En dårligt isoleret lav kælder – en såkaldt krybekælder - er ofte årsag til et stort varmetab og et dårligt indeklima, fordi det trækker, og gulvene føles kolde og ubehagelige at gå på.

Men en effektiv metode hvor isoleringen sprayes på, gør det heldigvis let at efterisolere en krybekælder, så gulvet bliver varmt og behageligt.

En del krybekældre vil i løbet af husets levetid være efterisoleret med en isoleringsmåtter hængt op med ståltråd, så det løftes tæt op til undersiden af gulvet.

Utilstrækkeligt isoleret
I mange tilfælde bærer isoleringsarbejdet dog præg af, at det er udført under svært tilgængelige arbejdsforhold. Erfaringen viser, at ståltråden med årene giver efter med det resultat, at isoleringsmåtterne sætter sig og derved kommer til at hænge. Det bevirker, at der opstår luftlommer af 1,5-3 cm tykkelse, som tillader luft at passere uhindret. ”Og selv om luftlommerne er så små, mærkes det tydeligt i form af kolde gulve og gener fra træk, og det er ubehageligt at gå og opholde sig på. Og har man små børn, der kravler på gulvet, kan det måske endda være årsag til mange snottede næser”, fortæller teknisk konsulent i Papiruld Danmark A/S, Sana Saleem. Dertil kommer en større varmeregning, fordi al den varme, der skal holdes inde i huset, strømmer ud.

Isolering sprayes på
Der findes en effektiv metode, hvor man blander papiruld med miljøvenlig lim og sprayer blandingen direkte op under gulvet. Papiruld er et såkaldt isoleringsgranulat, som er et findelt materiale. Det betyder, at papirulden ligger sig tæt som en dyne rundt om gulvstrøer og andre konstruktioner. ”Fremgangsmåden er, at vi løfter den eksisterende isolering helt op til undergulvet med trælister, som monteres nede fra under isoleringsmåtterne. Derefter sprayer vi papirulden op på den eksisterende isolering. Det at papiruld er et granulat betyder, at isoleringen kommer ud i alle sprækker og hjørner dvs. i én flade uden samlinger, mens limen får det til at fæstne og blive hængende”, fortsætter Sana.

Besparelser på varmeregningen
Erfaringer viser, at hvis man har et koldt gulv og fryser om fødderne, vil man være tilbøjelig til at skrue endnu mere op for varmen. Ved at efterisolere krybekælderen vil man derfor kunne skrue ned for varmen og samtidigt få en klart forbedret bo-komfort. Ved at isolere en tom krybekælder på 90 m2 med 100 mm papiruld vil den årlige energibesparelse være ca. 5250 kWh. Det svarer til en årlig besparelse på varmeregningen på ca. 3.870 kr., hvis man fyrer med naturgas.

Hvad er en krybekælder?
En krybekælder er en lav kælder, som normalt er mellem 60 cm og 1 meter, således at der kun lige er plads til, at man kan krybe ind og inspicere stueetagen nedefra. Krybekældre ses oftest i huse fra århundredeskiftet og frem til 1960. De er bygget med det formål at beskytte de bærende bjælker mod fugt eller for at skjule vand- og varmerør, så man nemt kunne inspicere og reparere dem, hvis det var nødvendigt.

En anden løsning
En del ældre huse har en lavere krybekælder på mellem 25 og 60 cm. Her er det ikke muligt at komme ned og spraye papiruld på. I den type huse efterisolerer man udefra gennem ventilationsriste med flamingo, som også er særdeles effektiv.

Tilbage til nyhedsoversigten