Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

3. oktober 2013

Ingen fugtproblemer ved isolering med Papiruld

Teknologisk Institut har i samarbejde med Papiruld Danmark A/S i et udviklingsprojekt undersøgt 10 boliger isoleret med Papiruld og fandt ingen fugtproblemer. Det konkluderer en ny feltundersøgelse, som er særdeles interessant for husejere landet over.

Alle de undersøgte boliger har været isoleret med det dansk producerede Papiruld i op mod 10 år. Undersøgelsen er en såkaldt feltundersøgelse, hvor der over en længere periode blev målt fugt- og temperaturforhold i isoleringsmaterialet i loft, hulmur og krybekælder. I intet tilfælde fandt man tegn eller spor af skimmelsvampe, råd eller kondensdannelse.

Ingen fugtproblemer selv om dampspærre manglede
I tre af de undersøgte huse var der ikke etableret dampspærre, og heller ikke i de tre huse, var der fugtproblemer med Papiruld. Hos producenten Papiruld Danmark A/S har man altid vidst dette på baggrund af 25 års erfaringer. Men den praktiske dokumentation har manglet. ”Det er helt enestående. Normalt volder det husejere store problemer, hvis de vil efterisolere med traditionel isolering og samtidig har en utæt dampspærre. Ved at vælge Papiruld behøver husejere ikke længere bekymre sig om dampspærrens tilstand inden de går i gang med at efterisolere. Ligesom man ikke behøver frygte fugt og skimmel, hvis ellers bygningskonstruktionen, isolerings- og ventilationsarbejdet er udført, som det skal være,” lyder vurderingen fra adm. dir. i Papiruld Danmark A/S, Claus Skov.

Det er seniorkonsulent Jens Chr. Sørensen fra Teknologisk Instituts Center for Energieffektivisering og Ventilation, som har stået for rapporten. Han forklarer: ”Der er intet sted i de undersøgte boliger, hvor vi kunne konstatere problemer med fugt. Så fugtteknisk vurderes Papiruld at have egenskaber, der fuldt ud berettiger produktet til at indgå i bygningskonstruktioner på lige fod med andre isoleringsmaterialer.”

Glæde hos autoriserede isolatører
Ud over Papirulds fugtmæssige egenskaber, er også den håndværksmæssige udførelse blevet undersøgt, altså hvordan isoleringsmaterialet er lagt ud på fx lofter og sprayet på under gulvet i en krybekælder. Også her viser undersøgelsen, at isoleringen er stabil og effektiv, og at arbejdet er veludført. Derudover slår rapporten fast, at Papiruld udlagt på lofter i de undersøgte boliger enten ikke er sunket sammen eller kun er sunket minimalt i den forløbne periode. Tilmed viste undersøgelser af hulmursisoleringen, at den var særdeles kompakt og udfyldende.

Det skaber stor glæde hos Andreas Jensen, som er autoriseret isolatør i Nordsjælland. ”Det betyder rigtig meget, at rapporten konkluderer, at arbejdet er godt udført. Det er jo vores gode ry og rygte, der står på spil. Men nu har vores kunder al mulig grund til at være trygge ved vores arbejde – både hvad angår fugt og selve den håndværksmæssige udførelse,” slår Andreas Jensen fast.

Tilbage til nyhedsoversigten