Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

11. juni 2020

Byg billigt uden dampspærre

I visse konstruktioner kan dampspærren undværes. Det gør byggeriet billigere, at det kan lukkes hurtigere og minimerer problemer med råd og skimmel.

Uanset om man er i gang med et nybyggeri eller en energirenovering af en ældre ejendom, er reparation af en gammel  dampspærre eller etablering af en ny dampspærre en fordyrende proces. Hvis man kan undvære dampspærre vil byggeriet blive billigere, kunne lukkes hurtigere og ved 1 års eftersynet kan man minimere problemer med råd og skimmel som følge af de fugttransporterende egenskaber i Papirulds cellulosefibre.

Papiruld er et fugttransporterende materiale

Er man i gang med at energirenovere en ejendom og skal lægge ekstra isolering på loftet eller i tagkonstruktionen,  skal man sikre, at den eksisterende dampspærre er tæt, hvis man vælger traditionelle isoleringsmaterialer. Hvis den ikke er tæt, skal den skiftes eller repareres. Det vil være et fordyrende led i byggeprocessen. Men Papiruld er fugttransporterende og kan optage og afgive fugt uden, at det går ud over isoleringsevnen, og derfor kan dampspærre undværes. Papiruld fungerer sådan, at det transporterer fugten fra indeklimaet ud, hvor det fordamper eller ventileres bort. Papiruld minimerer derfor fugtudfordringer, hvis man har en utæt dampspærre.

Dampspærre i nybyggeri kan undværes

Mange husbyggere oplever, at der i byggefasen er risiko for kondensfugt i tagkonstruktionen. Kondensen opstår, selv om man har gjort sig umage med at montere dampspærren ordenligt. Men i et nybygget hus på 200 m² er der også op mod 200 meter fuger, der hvor loft møder væg. Og selv små utætheder i fugerne kan give store kondensproblemer i tagkonstruktionen.

En del husbyggere har set fidussen i, at dette problem kan undgås, når der blæses Papiruld ind i tagkonstruktionen. Det skyldes, at Papiruld er et fint granulat, som både tætner konstruktionen og som samtidigt kan håndtere store fugtmængder uden, at der opstår skadelig kondens. Det betyder fx at tagkonstruktionen kan lukkes langt hurtigere  - og det gør byggeriet billigere.

Nye toner fra SBI

Siden 2009 har man i Statens Byggeforskningsinstituts anvisninger kunnet læse, at her anbefalede man at bruge dampspærre, hvis der blev lagt mere end 150 mm isolering på et vandret og lufttæt loft. Nu viser nye undersøgelser imidlertid, at det ikke er nødvendigt i alle tilfælde. Det er selvfølgelig vigtigt, loftet er lufttæt og er ordentlig ventileret. Så opstår der ingen problemer, uanset isoleringstypen og -tykkelsen, som det fremgår af den nye SBi-anvisning : SBI-anvisning 273: ”Tage”. Det svarer til, hvad Papiruld Danmark har sagt i alle årene.

Tilbage til nyhedsoversigten