Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

Montering af vindpap

Montering af vindpap ved efterisolering af loftrum

Når man efterisolerer sit loft med Papiruld, skal man montere vindplader for at skærme for vinden. Vindpladerne har til formål at:

  • sikre at der ikke trænger vind ind i isoleringen.
  • virke som afgrænsning for isoleringsmaterialet, så det ikke drysser ned bag tagfoden.
  • skabe en ventilationsspalte mellem vindafskærmning og underside af tag. 

Ifølge SBI- anvisning 224, som er en vejledning, beskrives vindafskærmning som følgende: ”Ved afslutninger mod tagfod, ved overgang mellem vandrette og skråtagflader etc. monteres vindplader af krydsfiner, vindgips eller lign. Vindpladen sikrer modhold for isoleringen ved alle afslutninger/kanter, uden at ventilationsåbningerne reduceres”. 

Den optimale løsning vil være at montere vindplader af krydsfiner med lister, som efterfølgende fuges i siderne, da de ellers er svære at tilpasse 100 %. Dette er dog en tidskrævende og dyr løsning. 

Beskrivelse af vindplader i pap

Papiruld Danmark har derfor udviklet en særlig fortrykt harmonika-formet/zigzag-formet vindafskærmning i pap (vindpap), som kan tilpasses i alle bredder og er nem at montere, så den sidder helt tæt. 

Vindpappen er modstandsdygtig overfor fugt samt den smule fygesne eller støvregn, som kan trænge ind gennem mindre revner og sprækker. Eventuelle større revner og sprækker i taget/tagfladen bør altid repareres med de rette materialer. 

Montering 


Løsning 1

Papiruld Danmark anbefaler, at der monteres vindplader af pap med fortrykt zigzag-form, da den giver optimal robusthed over for vind. Sådan gør du:

  • Buk pappet så det ser ud som vist på ovenstående billede. 
  • Det sidste ombuk (ca. 8 cm på hver side af pappet) fastgøres på spærrerne i hver side med kraftige klammer. På den måde sikres at det slutter tæt. 
  • Sørg for at skubbe vindpladen så langt ned mod tagfoden som muligt, så det også er tæt nedad til. 

Vindbegrænsningen skal hæftes i hver fold op mod lægterne. Dermed sikres en god og holdbar løsning, som er nem at montere og samtidig er en effektiv og billig løsning, (se fig. 1). 
 
Fig. 1 

 


Løsning 2

Ved bølgetagplader (fx bølgeeternit), hvor der er udluftning i hver bølge, kan man også montere vindpappen glat (uden at bukke den til zigzag-form) langs lægterne. Dette kræver en god og meget tæt hæftning, evt. med en liste monteret udenpå vindbegrænsningen, dvs. langs med lægterne, da stivheden fjernes fra pappet ved netop denne monteringsform. Samtidig skal ende-vingerne af pappet (ca. 8 cm) fastmonteres på spærrerne i hver side med kraftige klammer således, at det slutter helt tæt i siderne. Ligeledes skal pappet tilpasses tæt nedad til (se fig. 2). 

 
Fig. 2