Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

Isolering med dampspærre

Det er ikke et krav i Bygningsreglementet, at der skal anvendes dampspærre ved isolering med Papiruld.

Bygningsreglementet (BR18) er i dag funktionsbaseret. Dvs. der stilles overordnede krav til det enkelte byggeri. 

Ifølge ”Fugt og vådrum § 334 - § 339” i BR18 skal de beskrevne funktionskrav være med til at sikre, at der ikke opstår fugttekniske problemer i bygninger. Kravene kan opfyldes på forskellige måder så længe, at det er en veldokumenteret løsning. 

Dampspærre og Papiruld

For at sikre bygningen mod skadelig akkumulering af fugt som følge af fugttransport fra inde-luften, skal den varme side af konstruktionen være lufttæt (med fokus på samlinger) samt mere diffusionstæt end den kolde side af konstruktionen. 

Ved brug af Papiruld er det tilstrækkeligt med en Z-værdi, der er 5 gange højere indvendigt end udvendigt, jf. rapport ”Bygningsdele med celluloseuld og høruld, eksempler” 2000, samt Byg Erfa ”Alternative isoleringsmaterialer- granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske”.  

Papiruld er et hygroskopisk materiale, som både kan optage og afgive fugt. En lang række af dokumentationsprojekter samt praksis erfaring siden 1989 konkluderer, at der ikke opstår fugtproblemer, hvis der undlades dampspærre i loft og dampspærre i væg ved brug af Papiruld.

Læs mere om isolering med dampspærre her

Alle dokumentationsprojekter findes på www.alternativisolering.dk. Se eksempelvis på ”Munksøgård – Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger” og artikel ”Træfacader kan isoleres bedre, uden risiko for fugtproblemer”. 

Desuden kan du læse konklusioner fra en stikprøvekontrol udført i 2012 som dokumenterer, at der ikke opstår fugttekniske problemer i hverken tagkonstruktion, hulmur eller krybekælder ved efterisolering med Papiruld uden dampspærre. Se sammendrag af rapporten her

Der anbefales dog altid at foretage isolering med dampspærre omkring rum med høj fugtbelastning – fx vådrum. 

Eksempel - sådan overholdes diffusionsmodstanden

Nedenstående er et eksempel på opbygning af træskeletvæg - med start indefra:

Materiale Z-værdi (GPa x s x m²/kg)
 
Malebehandling, fx plastmaling*2,5
Gipsplade (Knauf classic board)
Gipsplade (Knauf classic board)
Isolering Papiruld i f.eks. 250 mm

Vindgipsplade (9 mm Clima Board)
Ventilationsspalte med afstandslister
Træbeklædning
0,64
0,64
1,25

0,63

Konstruktionen er: (2,5+0,64+0,64+1,25) / 0,63 = 8 gange tættere indvendigt end udvendigt.
*Kilde: Videncenter for Energibesparelser i bygninger.

Ovenstående er et eksempel på, hvordan diffusionsmodstanden kan overholdes således, at konstruktionen er minimum 5 gange tættere indvendigt end udvendigt. Det er muligt at anvende andre typer materialer/plader så længe, diffusionsmodstanden (Z-værdien) er overholdt. Det er vigtigt, at alle samlinger udføres lufttætte – fx ved at etablere afstand mellem gipspladerne på den indvendige side af konstruktionen for at lave plads til fugning.

Læs mere om konstruktionsopbygninger med Papiruld i vores konstruktionskatalog.

For uddybende spørgsmål omkring isolering med dampspærre kan du kontakte vores tekniske konsulent på 48 14 11 88.