Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

Isolering af ydervæg

Isoleringsmaterialet Papiruld kan anvendes til isolering af ydervæg - både tunge og lette ydervægge.

Der skelnes mellem 2 produkter:

  • Papiruld Standard
  • Papiruld Hulmur

Tung ydervæg

I forbindelse med tunge ydervægge kan Papiruld Hulmur indblæses gennem huller i fugen. Dvs. der skal ikke udtages mursten og dermed er det mindre indgreb på facaden.

Find datablad på Papiruld Hulmur her.

Let ydervæg

I forbindelse med lette ydervægge kan Papiruld indblæses gennem det første lag beklædning fra den indvendige side af konstruktionen, hvorefter hullerne repareres således, at de fugt- og brandtekniske krav overholdes.

Tung formur med let indervæg

I forbindelse med en massiv ydervæg kan der opbygges en let indervæg, hvor Papiruld indblæses gennem det første lag beklædning fra den indvendige side af konstruktionen, hvorefter hullerne repareres således, at de fugt- og brandtekniske krav overholdes. Se animation af hvordan konstruktionen opbygges med tung formur og let indervæg:

Varmeisolering ved isolering af ydervæg

Der anbefales følgende tykkelser for at overholde gældende bygningsreglementet:

Standard: min. 250 mm isolering.
Lavenergi: min. 350 mm isolering.

Hensyn til fugt ved isolering af ydervæg

Når der skal udføres isolering af ydervæg, er det ikke nødvendigt at anvende dampspærre, undtagen i vådrum, såfremt at den indvendige side af konstruktionen er lufttæt. Konstruktionen med en tung bagvæg eller to 12,5 mm gipsplader med forskudte samlinger, spartling samt overfladebehandling giver en udmærket tæthed mod luft og damp gennemgang.

Der skal udvises en særlig opmærksomhed på lufttætningen i forbindelse med gennembrydninger (f.eks. elinstallationer) samt samlingen væg/loft samt væg/gulv (herunder radonsikring).

Lyd

Der kan forventes en luftlydsreduktion på R,w på 40 – 55 dB, når der er foretaget isolering af ydervæg med Papiruld, jf. SBI anvisning 207.

Brand

Papiruld (≥ 40 kg/m³) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer.

Ved installering af Papiruld i mindre end 40 kg/m³ skal der sikres en klasse 1 beklædning mod den indvendige side af konstruktionen.

I forbindelse med fastlæggelse af de præcise brandkrav skal bygningens anvendelseskategori fastlægges.

Papiruld Hulmur klassificeres i brandklasse E/F hvilket betyder, at gældende forudsætninger skal overholdes i henhold til Eksempelsamling om brandsikring i byggeri kap. 3 ”Konstruktive forhold”.