Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

Isolering af skillevæg

Isoleringsmaterialet Papiruld kan både anvendes til isolering af skillevæg i både tunge og lette indervægge.

Papiruld blæses ind i den færdige skillevæg gennem huller skåret i det første lag beklædning. Hullerne repareres efterfølgende således, at brandtekniske krav overholdes.

Varmeisolering

Man udfører isolering af skillevæg med henblik på brand og lydreduktion. Kun såfremt skillevæggen vender mod et uopvarmet rum, er der krav om varmeisolering.

Lyd

For både Papiruld Standard og Papiruld Lyd viser laboratoriemåling (dobbeltvæg) et reduktionstal for luftlyd på Rw = 60 dB. Dette overholder grænseværdien på R’w ≥ 53 dB for lette boligadskillende vægge. Målingen er udført for en ca. 165 mm gipsvæg med dobbelte træregler, hvor hele hulrummet udfyldes med Papiruldsisolering. 

Hensyn til fugt ved isolering af skillevæg

Der er normalt ingen krav til luft og fugttæthed - kun i forbindelse med vådrum.

Brand

Papiruld (≥ 40 kg/m3) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B] og kan derfor anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer.

Ved installering af Papiruld i mindre end 40 kg/m3 skal der sikres en klasse 1 beklædning mod den indvendige side af konstruktionen.

For BD-30 eller BD-60 kan der beklædes med eksempelvis to lag 13 mm gipsplade eller to lag 15 mm brandgipsplade på hver side af væggen.

Læs mere i vores konstruktionskatalog ved at klikke her.