Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

Isolering af gulve

Isoleringsmaterialet Papiruld kan anvendes til efterisolering af gulve over fundament, hvor Papiruld indblæses mellem gulvstrøerne. Derudover kan Papiruld anvendes som efterisolering i en krybekælder, som er minimum 60 cm høj.

Varmeisolering

Såfremt krybekælderen er minimum 60 cm høj, kan der påsprøjtes Papiruld med lim, såkaldt WET-spray, direkte under gulvkonstruktionen, når der udføres isolering af gulve. Dette sikrer en tæt varmeisolering, som eliminerer alle kuldebroer. Der kan på nuværende tidspunkt påsprøjtes i max. 100 mm tykkelse WET-spray.

Find datablad her.

Fugt ved isolering af gulve

Papiruld kan anvendes til efterisolering af gulve over terrændæk, såfremt de fugttekniske forudsætninger er i orden. Det vil sige, at der skal foreligge en fugtspærre i fundamentet før, Papiruld kan anvendes. Bemærk at Papiruld ikke må anvendes direkte mod jord. Kontakt Papiruld Danmark A/S ved nærmere vejledning i den konkrete sag.

Krybekældre er ikke i direkte kontakt med jordfugt. Fugt og radon fjernes via naturlig ventilation gennem riste i soklen. Udluftningsristene skal placeres i henhold SBI 224. Kontakt Papiruld Danmark A/S for nærmere teknisk vejledning.

Lyd

Der er ingen krav i forbindelse med lyd.

Brand

Der er ingen krav i forbindelse med brand.

Læs mere i konstruktionskataloget ved at klikke her.