Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

Isolering af etageadskillelse

Isoleringsmaterialet Papiruld kan anvendes til isolering af etageadskillelse som både varmeisolering og lydisolering.

Papiruld blæses ud mellem strøer, før gulvet lægges eller blæses ind under det (næsten) færdige gulv. I forbindelse med isolering af etageadskillelse blæses Papiruld ind gennem et hul i etagedækket - eksempelvis kan Papiruld indblæses over og under indskudsbrædder.

Varmeisolering

Papiruld kan anvendes som isolering af etageadskillelse, som vender mod et uopvarmet loft med henblik på varmeisolering.

En opfyldning i en bredde af ca. 1,5 m fra ydervæggen kan stoppe det voldsomme generende træk, der kommer ind gennem etageadskillelsen. Problemet optræder ligeledes i forbindelse med nyt byggeri.

 Hensyn til fugt ved isolering af etageadskillelse

Der er normalt ingen krav til luft og fugttæthed mellem rum internt i en bolig (undtagen bad). Ved vandrette lejlighedsskel skal der etableres lufttæthed.

Lyd 

For Papiruld Standard viser laboratoriemåling en trinlydsdæmpning på ΔLw = 20 dB. Dette svarer til gulvgruppe 2, som forventes at overholde krav til luftlydisolation R’w ≥ 55 dB og trinlydsniveau L’n,w ≤ 53 dB, jf. SBI anvisning 237. Målingen er udført for en 97 mm høj gulvkonstruktion.

For Papiruld Lyd viser laboratoriemåling en trinlydsdæmpning på ΔLw = 21 dB. Dette svarer til gulvgruppe 2, som forventes at overholde krav til luftlydisolation R’w ≥ 55 dB og trinlydsniveau L’n,w ≤ 53 dB, jf. SBI anvisning 237. Målingen er udført for en 97 mm høj gulvkonstruktion.

Brand

Papiruld (≥ 40 kg/m3) opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d0 [klasse B], og kan derfor anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng er gældende for alle andre materialer.

Ved installering af Papiruld i mindre end 40 kg/m3 skal der sikres en klasse 1 beklædning mod den indvendige side af konstruktionen.

Ved BD-30 og BD-60 konstruktioner, skal beklædningen overholde 30 og 60 minutter. Dette kan eksempelvis være to lag 13 mm gipsplade eller to lag 15 mm brandgipsplade.

For brandsikre konstruktioner, eksempelvis BS-60, skal konstruktionen være af ubrændbart materiale, dvs. betondæk med trægulv på strøer. Her kan Papiruld indblæses mellem strøerne.

Læs mere i vores konstruktionskatalog ved at klikke her.