Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg vil gerne kontaktes

Vil du have et tilbud på isolering?

Dokumentation

Her finder du links til de nyeste offentligtgjorte rapporter og undersøgelser omkring isoleringsmaterialet Papiruld.

ETA - Europæisk Teknisk Godkendelse


ETA - Europæisk Teknisk Godkendelse (engelsk)
Her findes de nyeste måleresultater af Papiruld/Envinsu omkring brandklasse, isoleringsevne, sætning mv.

Ydeevnedeklaration

 

Produkt- og sikkerhedsdatablade


Produktdatablad, Papiruld Standard, marts 2016

Produktdatablad, Papiruld Hulmur, marts 2016

Produktdatablad Papiruld Lyd, marts 2016

Produktdatablad Papiruld Iso-Let, juli 2017

Sikkerhedsdatablad Papiruld Standard, juli 2016

Garantibevis, marts 2016

Isoleringsevne - lambdaværdi (VarmeIsoleringsForeningen)

 

Konstruktionskataloger


Konstruktionskatalog for isoleringsmaterialet Papiruld
Her findes 21 forslag til bygningsdele med Papiruld samt tekniske tegninger. Revideret juli 2018.

Konstruktionskatalog fra DBI
Konstruktionskataloget ”Bygningsdele med celluloseuld og høruld” fra 2001 giver eksempler på konstruktioner med Papiruld. Kataloget er udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut for Miljø- og Energiministeriet.
 

Udbudsmateriale
 

Kort resume af bips
Denne arbejdsbeskrivelse er til fri anvendelse blandt ingeniører, arkitekter samt bygherre, som ønsker at bruge Papiruld. Beskrivelsen kan anvendes i forbindelse med udbudsmateriale for byggeprojekter.
 

Miljø og CO2


Miljøvaredeklaration – EPD
Papiruld Danmark A/S har som noget helt nyt fået udarbejdet en miljøvaredeklaration som er udgivet af epd danmark. EPD’en er udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804 og verificeret i henhold til ISO 14025 af 3.part. 

BREEAM klassifikation
Ifølge BREEAM - Bre Environmental Assessment Method - klassificeres celluloseisolering som et A+ produkt. BREEAM er en udbredt britisk miljøcertificeringsordning som anvendes ved miljøvurdering af en bygning med fokus på CO2-udledning. Isoleringsmaterialer bliver rangeret fra A+ til E, hvor A+ er mest miljøvenligt, og E er mindst miljøvenligt. Et A+ materiale kan således indgå i et BREEAM certificeret byggeri.

Ved klassificering af celluloseisolering vurdere BREEAM, at der opstår en CO2-opsparing ved installering af produktet i stedet for CO2-udledning. Klik her for at læse nærmere.

Fugt og lufttæthed


Dampspærre
I følge målinger foretaget af By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) i 2002 er dampspærre overflødig ved papirisolering. Se den fulde rapport her.

Kvalitetssikring af huse isoleret med Papiruld - sammendrag
Papiruld Danmark har, sammen et eksternt institut som udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv, i 2012 foretaget kvalitetskontrol og fugtmålinger i 10 huse isoleret med Papiruld på hhv. loft, hulmur og krybekælder. Er du interesseret i at læse den fulde rapport, kan du henvende dig til teknisk konsulent Sana Saleem på sana@papiruld.dk.

Tæthedprøvning uden dampspærre - tungt byggeri
Måling fra 2012 viser, at man kan undvære dampspærre i tungt byggeri ved isolering med Papiruld, og samtidig sikre at huset er tæt.

Tæthedprøvning uden dampspærre - let byggeri
Måling fra 2014 viser, at man kan undvære dampspærre i let byggeri ved isolering med Papiruld og samtidig sikre, at huset er tæt.

 

Lyd


Luftlydisolation
Måling udført af DELTA (Godkendt Teknologisk Serviceinstitut, GTS) viser, at Papiruld Standard og Papiruld Lyd opfylder BR18-krav til luftlydisolation R’w på mindst 53 dB. Download rapporterne herunder:
Luftlydisolation for Papiruld Standard
Luftlydisolation for Papiruld Lyd

Trinlydsdæmpning
Måling udført af DELTA (Godkendt Teknologisk Serviceinstitut, GTS) viser, at Papiruld Standard og Papiruld Lyd opfylder gulvgruppe 2 jf. SBI anvisning 237, som forventes at overholde krav til luftlydisolation R’w≥ 55 dB og trinlydsniveau L’n,w≤ 53 dB. Download rapporterne herunder:
Trinlydsdæmpning for Papiruld Standard
Trinlydsdæmpning for Papiruld Lyd

 

Tilsætningsstoffer


Borsalte
Rapport om anvendelse af borsalte i isolering udarbejdet af Chemtox Miljørådgivning i 1995. Rapporten konkluderer bl.a., at "der er ingen risiko for sundheden ved at anvende borsyre/borax til isolering med den proces som normalt anvendes."

Bor i indeklimaet
Arbejdsmiljø Instituttet - AMI, har i 1999 fortaget en undersøgelse af forekomsten af bor i indeklimaet. På basis af de udførte feltmålinger kan det konkluderes, at forekomsten af bor i indeklimaet ikke eller kun i meget ringe grad, adskiller sig fra baggrundsforekomsten, det vil sige i luften udenfor.

Murværk
En afdeling under Energistyrelsen har i 2000 udarbejdet en rapport, hvor man har undersøgt borsaltes og Papirulds påvirkning af murbindere i hhv. galvaniseret stål, tinbronze og stål. Borsaltene har ingen påvirkning på murbindere i tinbronze og stål. På murbindere i galvaniseret stål har man ikke kunne finde nogen sammenhæng mellem borsalte/Papiruld og rust. Læs mere i bilag 2, side 2, punkt 3 i den fulde rapport.